Activeer je bestuursaccount

Schooldirecteuren: ‘Stop met inhuren via uitzendbureaus’

Geschreven door: schoolwerk
  • 19-05-2021
  • Geen reacties
  • 2 minuten

RTL nieuws september 2019

De helft van alle basisschooldirecteuren en directeuren van het speciaal onderwijs wil dat er geen personeel meer wordt ingehuurd via uitzendbureaus. “Het is verspilling van publiek geld.”

Door het oplopende lerarentekort vallen scholen nu vaak terug op uitzendbureaus of detacheerders. Ook worden ZZP-leerkrachten ingezet. Uit de enquête van de Volkskrant blijkt dat schooldirecteuren dat zeer storend vinden.

Eén op de drie scholen zet uitzendbureau in

Toch zegt één op de drie directeuren in het afgelopen jaar gebruik te hebben gemaakt van een uitzendbureau of detacheerder. Circa 30 procent geeft aan dat om principiële redenen juist níet te hebben gedaan.

Een directeur vertelt aan de krant dat ‘een vervanger voor vier maanden via een bureau 20 duizend euro meer kost dan iemand die ze zelf werft’. Landelijk gaat het waarschijnlijk dus om vele miljoenen euro’s publiek geld, die zo bij uitzendbureaus en headhunters terecht komen.

Verbod op uitzendbureaus niet haalbaar

Sommige schoolbesturen hebben daarom besloten het gebruik van uitzendbureaus te verbieden. Minister Arie Slob van Onderwijs zegt in een reactie in de Volkskrant dat hij dat soort initiatieven toejuicht. “Ik vind het onwenselijk als uitzendbureaus de schaarste op de arbeidsmarkt aangrijpen om bijvoorbeeld de tarieven te verhogen.”

Het ministerie zal echter niet zomaar met een verbod komen op het gebruik van uitzendbureaus. Volgens een woordvoerder gaat dat in tegen huidige wet- en regelgeving.