Activeer je bestuursaccount

Minder besmettingen onder kinderen en onderwijspersoneel

Geschreven door: schoolwerk
  • 12-07-2021
  • Geen reacties
  • 1 minuut

Ministerie OCW overzicht besmettingen onder kinderen en onderwijspersoneel week 25

 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceerde eind juni positieve ontwikkelingen over besmettingen onder kinderen en onderwijspersoneel. Onder personeel kinderopvang en funderend onderwijs neemt het aantal positieve testen verder af. Het percentage positieve testen is het hoogst onder VO personeel. Toch is dit iets lager dan het landelijk gemiddelde. Onder PO-personeel zijn in week 25 week de meeste testen afgenomen. Ten opzichte van de week daarvoor is er een lichte daling in het aantal testen.

En verder weten we….

  • Kinderen worden minder ernstig ziek.
  • Hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij verspreiding.
  • Verspreiding vindt vooral plaats tussen mensen van ongeveer dezelfde leeftijd, en iets minder tussen volwassenen en kinderen.