Activeer je bestuursaccount

Meisjes krijgen lager schooladvies dan voor corona

Geschreven door: schoolwerk
  • 01-05-2022
  • Geen reacties
  • 2 minuten

Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/2021 een lager schooladvies dan in de jaren vóór de coronapandemie, net als een jaar eerder. Bij jongens lagen de schooladviezen vorig schooljaar juist weer iets hoger, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De trend is opvallend omdat voor corona het adviesniveau altijd hoger was bij meisjes. Toch tekende de laatste ontwikkelingen zich ook al voor de pandemie af, zegt Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS. “Meisjes met het laagste adviesniveau, dat aandeel nam al toe en oversteeg zelfs dat van jongens”.

De coronacrisis hakte er bij zowel jongens als meisjes in, concludeerde het CBS. “We zien dat jongens daar wel van teruggeveerd zijn”, zegt Traag. “Ze hebben zelfs de stijgende lijn opgepakt. Voor meisjes is dat niet het geval.”

Meer stress

Een verklaring voor de lagere adviezen bij meisjes heeft het CBS niet. Traag: “We weten niet of meisjes slechter zijn gaan presteren op school. Mogelijk zijn er wel redenen om te denken dat meisjes zich slechter voelden tijdens de coronacrisis. We weten uit ander onderzoek dat meisjes meer stress hebben dan jongens. Dat gaat over school, uiterlijk, social media en andere dingen. je kunt je best voorstellen dat corona dat versterkt heeft en dat je dat terugziet in de prestaties.”

Voortgezet onderwijs

Het aandeel meisjes dat op de eindtoets een score haalt die hoger ligt dan het eerste schooladvies is hoger dan bij jongens, concludeert het CBS. Dat betekent dat meisjes vaker dan jongens in aanmerking komen om het schooladvies naar boven te laten bijstellen. Die trend is al sinds het schooljaar 2016/2017 te zien.

Overigens doen meisjes het beter als ze eenmaal naar het voortgezet onderwijs gaan. “Daar zien we dat jongens vaker afzakken, vaker hun opleiding niet afmaken”, zegt Traag. “Uiteindelijk is het aandeel vrouwen dat een universitaire graad haalt, hoger dan bij mannen.”