Activeer je bestuursaccount

Loonkloof PO en VO

Geschreven door: schoolwerk
  • 19-05-2021
  • Geen reacties
  • 1 minuut

PO-Raad/nieuws en achtergronden

Alle medewerkers in het primair onderwijs lopen nog steeds achter op de collega’s in het voortgezet onderwijs. Voor directeuren in het voortgezet onderwijs liggen de maxima van de salarisschalen 3,1% hoger dan voor directeuren in het primair onderwijs bij hetzelfde functieniveau. De salarissen van de leraren in het voortgezet onderwijs liggen minimaal 4% hoger dan de salarissen van gelijkwaardige leraren in het primair onderwijs. De PO-Raad heeft onlangs berekend dat het kabinet structureel 900 miljoen moet investeren om deze ongelijkheid weg te nemen. Met deze investering kunnen de salarisschalen gelijkwaardig worden aan die in het vo. Ook worden dan de eindejaarsuitkering en de toeslagen gelijk. Dat geldt dan voor OOP, leraren en leidinggevenden in het basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.