Activeer je bestuursaccount

Lengte van schoolvakanties niet gewijzigd

Geschreven door: schoolwerk
  • 03-06-2022
  • Geen reacties
  • 2 minuten

Het kabinet gaat de lengte van schoolvakanties niet wijzigen.. Het schuiven met vakantieweken was een optie vanwege een mogelijke nieuwe coronagolf. Het RIVM vindt de verkorting nu niet nodig.

In april heeft het kabinet een verkenning aangekondigd om de vakanties aan te passen. De zomervakantie zou met één week worden ingekort, zodat de kerstvakantie met een week verlengd had kunnen worden. Op die manier zouden kinderen minder onderwijs missen. De wijziging zou ingaan in het volgende schooljaar, 2022-2023.

Het RIVM heeft geadviseerd over de maatregel en is voorzichtig. Het kan meerwaarde hebben, zeggen deskundigen, maar de ontwikkelingen zijn te onzeker om nu al te besluiten om de vakanties te wijzigen.

Kerstvakantie

Voor de onderwijssector worden verschillende scenario’s ontwikkeld, indien er een nieuwe coronagolf komt. Het uitgangspunt is dat scholen niet meer volledig worden gesloten. In het meest vergaande scenario wordt overgeschakeld naar gedeeltelijk afstandsonderwijs. Het verlengen van de kerstvakantie, zoals dat eerder in de coronacrisis gebeurde, is niet de bedoeling en is ook niet opgenomen in de scenarioplanning.

Het veranderen van de schoolvakanties is van invloed op heel veel gezinnen, bedrijven en de toerismesector, zo erkende het kabinet al in april. De afgelopen maanden was niet iedereen enthousiast over het plan. Bij onderwijsorganisaties was veel twijfel over de verkorting. Nu, in juni nog de vakantieplanning aanpassen werd door betrokkenen gezien als ondoenlijk. Ook bij coalitiepartijen waren negatieve geluiden te horen.