Activeer je bestuursaccount

Je lijf is van jou!

Geschreven door: schoolwerk
  • 16-03-2022
  • Geen reacties
  • 2 minuten

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2022 is: “Je lijf is van jou”. Een actueel thema, waarbij het gaat om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming, oftewel consent.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt bij alle leeftijden voor. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan begrijpen wat grensoverschrijdend gedrag is. En dat ze leren hoe zij hun eigen wensen en grenzen, en die van hun leeftijdsgenootjes, goed kunnen bewaken en respecteren. Dat maakt hen weerbaar voor nu én helpt hen bij de ontwikkeling van later.

Seksuele ontwikkeling en grensoverschrijding

De relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen begint al in de babytijd en loopt door tot ze volwassen zijn. In de kleutertijd ontdekken kinderen hun eigen lichaam en de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Ze experimenteren en spelen soms seksuele spelletjes. Denk hierbij aan ‘doktertje spelen’. Vanaf 7 jaar leren kinderen de sociale regels steeds beter kennen. Ze zijn soms verliefd en een enkeling heeft ‘verkering’. Tussen het 10e en 12e jaar komen de kinderen in de puberteit. Er vinden dan al behoorlijk wat lichamelijke veranderingen plaats. Sommige kinderen zijn erg geïnteresseerd in alles wat met seks te maken heeft.

Het is belangrijk dat seksueel gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen past, en dat ze niets doen dat schadelijk is voor henzelf of de ander. Als aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is er sprake van seksuele grensoverschrijding.

Op de website van Seksuele vorming kun je meer informatie vinden over het thema, de lespakketten en de materialen.