Activeer je bestuursaccount

Directeur PO verdient meer

Geschreven door: schoolwerk
  • 17-03-2022
  • 1 reactie
  • 2 minuten

In het regeerakkoord zouden de salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs worden gelijkgetrokken. De afgelopen jaren zijn de leerkrachten van basisscholen er dan ook flink op vooruit gegaan. Volledig terecht, want leraren zijn essentieel. Maar een goede directeur ook en die lijkt nu te zijn vergeten.

Een directeur heeft veel invloed op het leren van leerlingen, realiseert het werkklimaat en vormt een hitteschild, zodat niet alle problemen in de samenleving op het bordje van de leerkracht belanden. Eberhard van der Laan verwoordde het treffend in het programma Zomergasten: “Als we de beste scholen bouwen in de moeilijkste wijken, kunnen we veel problemen oplossen”.

Basisschooldirecteur is geen teamleider

In het voorstel dat nu op tafel ligt, wordt de functie van basisschooldirecteur gelijkgesteld met die van teamleider in het voortgezet onderwijs. Terwijl dat geen vergelijkbare functies zijn. Je bent als ­basisschooldirecteur onder meer eindverantwoordelijk voor de brede ontwikkeling van leerlingen, de communicatie met ouders, personeelsbeleid, financieel beleid, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, marketing en je geeft leiding aan een team van professionals. Teamleiders zijn dat niet: ze geven leiding aan een afdeling, zoals de havo, of het vwo. Ze hebben collega-teamleiders, die worden aangestuurd door een conrector en rector. De functie van rector is vergelijkbaar met die van basisschooldirecteur. Met dat verschil dat middelbare scholen meestal groter zijn.

Een directeur van een basisschool is eindverantwoordelijk, net zoals een rector, maar wordt niet ondersteund door roostermakers, conciërges, zorgcoördinatoren en administratieve krachten. Je staat er als directeur grotendeels alleen voor. Er is veel minder geld voor extra ondersteuning dan op een middelbare school.

Schat de basisschooldirecteur op waarde

De gelijkschakeling van basisschooldirecteuren aan teamleiders in het voortgezet onderwijs zal ervoor zorgen dat veel basisschool­directeuren het bijltje erbij neergooien. Goede nieuwe mensen zijn moeilijk te vinden. Met minder tijd en stress kun je inmiddels in andere banen net zoveel of meer verdienen. Het tekort aan schooldirecteuren zal verder groeien.

Het wordt tijd dat de taken en verantwoordelijkheden van directeuren in het primair onderwijs voor eens en voor altijd op waarde worden geschat en beloond als een vergelijkbare zware leidinggevende functie in het voortgezet onderwijs.