Activeer je bestuursaccount

De positie van academische opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs

Geschreven door: schoolwerk
  • 17-06-2021
  • Geen reacties
  • 1 minuut

Onderzoek naar de huidige stand van zaken van de inzet van academisch geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs, hun positie in het schoolteam en het carrièreperspectief dat zij ervaren.

Enkele conclusies uit het onderzoek.

In het onderwijs werken steeds meer leerkrachten die de academische pabo hebben gevolgd. Ook zijn er veel leerkrachten die na de pabo via de lerarenbeurs een wo-master hebben gedaan. Er liggen nog veel kansen om de expertise van leraren met een academische achtergrond beter te benutten.

Academisch opgeleide leerkrachten willen graag naast lesgeven vanuit hun academische achtergrond bijdragen aan schoolontwikkeling. 41% van de academische leerkrachten geeft aan graag extra uren per week te werken om aan een aanvullende rol te besteden als die mogelijkheid er zou zijn. Hier liggen veel kansen!

Bekijk hier “Infographic met conclusies uit het onderzoek