Activeer je bestuursaccount

Nuttig! Website ‘Lezen in het po’

Geschreven door: schoolwerk
  • 28-04-2022
  • Geen reacties
  • 1 minuut

Stichting Lezen, SLO en de Taalunie willen met de website www.lezeninhetpo.nl bijdragen aan de leesvaardigheid en leesmotivatie van basisschoolleerlingen in Nederland. Van voorlezen in de kleutergroep tot vloeiend lezen in groep 8. De website biedt leraren in het basisonderwijs alle informatie die ze nodig hebben om effectief leesonderwijs te geven. Met onderzoek, beleid en praktijk. Een heel complete en bruikbare website.